Koszt przeglądu technicznego Warszawa

Ceny przeglądów są cenami urzędowymi i są jednakowe na wszystkich Stacjach Kontroli Pojazdów (określone są na podstawie cennika badań technicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.09.2009 r. Dz.U. nr 155 poz. 1233 oraz z dnia 29.09.2004 r. Dz.U. nr 223 poz.2261).

Okresowe badania techniczne

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie

Dodatkowe badania techniczne pojazdu

W przypadku wpisu badania technicznego w dowód rejestracyjny zgodnie z rozporządzeniem MSW z dnia 16.04.2012r (Dz.U. z dnia 25.04.2012 r. poz. 447) pobierana jest opłata ewidencyjna w kwocie 1,00 zł.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i są podane w polskich złotych.

Stacja: 572 998 300

Serwis: 663 226 192

biuro@stacjakontroli-waw.pl

01-161 Warszawa, Obozowa 43

Facebook