Obozowa 43 ,
00-161 Warszawa

Cennik

Stacja Kontroli Pojazdów Warszawa Wola - cennik.

 

Ceny przeglądów są cenami urzędowymi i są jednakowe na wszystkich Stacjach Kontroli Pojazdów (określone są na podstawie cennika badań technicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.09.2009 r. Dz.U. nr 155 poz. 1233 oraz z dnia 29.09.2004 r. Dz.U. nr 223 poz.2261).

 
Okresowe badania techniczne
1 okresowe badania techniczne 98,00 PLN
2 samochód osobowy, ciężarowy i specjalny do 3,5 t z instalacją gazową 161,00 PLN
3 samochód osobowy używany jako taksówka 140,00 PLN
4 samochód osobowy używany jako taksówka z instalacją gazową 203,00 PLN
5 samochód osobowy do nauki jazdy 146,00 PLN
6 samochód osobowy do nauki jazdy z instalacją gazową 209,00 PLN
7 motorower 50,00 PLN
8 motocykl 62,00 PLN
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym  stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
1 skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00 PLN
2 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00 PLN
3 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00 PLN
4 toksyczności spalin 14,00 PLN
5 poziomu hałasu 20,00 PLN
6 geometrii kół jednej osi 36,00 PLN
7 działania amortyzatorów jednej osi 14,00 PLN
8 wszystkich innych usterek łącznie 20,00 PLN
Dodatkowe badania techniczne pojazdu
1 po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego po wypadku, kolizji drogowej ( za badanie specjalistyczne) 94,00 PLN
2 po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego - dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00 PLN
3 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00 PLN
4 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00 PLN
5 skierowanego przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60,00 PLN
6 skierowanego przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,00 PLN
7 prawidłowości przystosowania do ciągnięcia przyczepy 35,00 PLN
8 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym  dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 21,00 PLN
 
 

 

W przypadku wpisu badania technicznego w dowód rejestracyjny zgodnie z rozporządzeniem MSW z dnia 16.04.2012r (Dz.U. z dnia 25.04.2012 r. poz. 447) pobierana jest opłata ewidencyjna w kwocie 1,00 zł.                                                     

 

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i są podane w polskich złotych.